Låssmedens tips – att tänka på när du ska byta lås

Om du vill ha en trygg och säker miljö hemma så är det viktigt att ha ett riktigt bra lås på dörren. Med ett dåligt lås blir även en modern säkerhetsdörr lättforcerad. Dessutom är det viktigt att låset är smart och bekvämt för de boende som vill komma ut, samtidigt som det hindrar inbrottstjuvens framfart.

Ett dörrlås kan fungera på ett flertal olika sätt. Det finns tre traditionella låstyper: cylinderlås, tvåfunktionslås och tillhållarlås.

Cylinderlås är ett klassiskt lås, ofta försett med ett vred på insidan för att det ska vara enkelt att öppna.

kodlås av olika varianter

Tillhållarlås är konstruerade med skivor med funktion som spärrar i låshuset. Tillhållarna påverkas av nyckeln inskärning och man måste alltid ha nyckel för att låsa upp det. Sjutillhållarlås och niotillhållarlås är vanliga varianter av denna form av lås.

För att dessa lås ska anses säkra krävs en klass 3-certifiering.

Tvåfunktionslåsen är en lite annorlunda, och smart, låslösning. Dörren kan öppnas inifrån med ett vred om den också låses med vredet. Om dörren låses med nyckel utifrån, kan inte vredet användas när man vill öppna låset. Då måste man använda nyckel för att låsa upp låset inifrån.

Vilka dörrlås som är godkända bestäms i första hand av försäkringsbolagen. De kräver vanligtvis ett lås med minst säkerhetsnivå klass 3. Ibland kan det även krävas vissa förstärkningar.

En kort genomgång av de olika säkerhetsklasserna:

  • Klass 1 Detta är den allra enklaste formen av dörrlås som inte har något inbrottsskydd i egentlig mening.
  • Klass 2 Här finns ett visst skydd mot inbrott, men här är möjligheten att utrymma en lokal är viktigare än inbrottsaspekten.
  • Klass 3 Här är inbrottssäkerheten viktigare än utrymningssäkerheten.
  • Klass 4 Dessa lås har samma egenskaper som klass 3, men det finns dessutom ett borrskydd för låshuset. Dessutom ska ett klass 4-lås ha en kraftigare dörrförstärkning.
  • Klass 5 ställer särskilt höga säkerhetskrav.

 

Säkra ditt hem med ett inbrottssäkert låssystem