Larm

Vi installerar larm för era behov 

Dags att ta tag i den egna säkerheten i hemmet? Att samhället hårdnat innebär att man som privatperson måste vidta åtgärder i syfte att skapa en trygghet för sig själv och den egna familjen. 

Samma sak gäller för företag, fastighetsägare och BRF:er. Problem med inbrott, skadegörelse och exempelvis rån är inte exkluderat till en enda bransch eller ett enda område. Tyvärr så drabbas alla - och tyvärr så är dessa brott också ganska lågt prioriterade. 

Ett effektivt sätt att komma till bukt med problematiken är att installera ett larm. Larm har en god effekt - både rent preventivt och i själva situationen ett brott äger rum. 

Vi har lång vana av att installera larm och i att skräddarsy lösningar för våra kunder. Vi ger rådgivning, vi installerar och vi är även med i framtiden gällande exempelvis service, underhåll och reparationer. Väljer du oss för ditt larm så väljer du en framtida trygghet. 

Larm - en preventiv åtgärd 

Ett larmsystem kan alltid anpassas efter de unika behov beställaren har. Det är skillnad på en villa och på en större fastighet där man exempelvis har lagerverksamhet. Oavsett vilket dock så finns en gemensam nämnare. Ett larm är avskräckande. 

Genom att skylta om att området - fastigheten - har ett larm så får man en tjuv att tänka sig för både en och två gånger. Är han så pass korkad att han ändå ger sig på att försöka bryta sig in - ja, då går larmet och en snabb koppling till ett säkerhetsföretag sker. Chanserna blir, med detta, väldigt goda att faktiskt ta fast gärningsmannen. 

låssmed Stockholm larmsystem

Möjligt att integrera larm mot andra lösningar 

Moderna larm kan alltid integreras mot andra typer av säkerhetssystem och därigenom skapa ytterligare en nivå av säkerhet. Att använda exempelvis larm, ett välutvecklad passersystem samt CCTV ger ditt företag - eller er BRF - en säkerhet som ligger utanpå det mesta. 

Detta utan att det påverkar er vardag eller ert arbete negativt. Talande för både larm och andra lösningar inom säkerhet är att dessa idag är ytterst användarvänliga. Det går snabbt att larma av - och det går snabbt att skapa ett system där alla behöriga kan passera utan en massa tidskrävande flaskhalsar. 

Service och reparationer av larm 

Fungerar inte ditt larm i hemmet? Vi har lång vana av att reparera larm av olika märken och kan hjälpa dig oavsett tillverkare. Vi kan rycka ut akut vid behov och vi garanterar alltid ett arbete som sker på ett fackmannamässigt - och prisvärt - sätt. 

Vi erbjuder även service av larm. Det är en viktig del i att dels få full effekt av larmet - men även för att systemet ska nå den utlovade livslängden. Behöver ni hjälp mer ert larm? Kontakta oss direkt!

Öka säkerheten med ett larm