CCTV

Anlita oss för installation av CCTV 

Har ert företag problem med stölder och med hotfulla situationer för era anställda? Upplever er BRF att det sker ökade inbrott, skadegörelse eller att det exempelvis pågår skumma saker inom de tillhörande ytorna? 

Idag ser man att många av dessa exempel de facto stämmer överens med verkligheten. Vårt samhälle har till mångt och mycket blivit hårdare och råare. Då många brott dessutom prioriteras bort och då många gör detta som en följd av bristande bevisning så kan en installation av CCTV skapa helt nya förutsättningar. 

CCTV betyder Closed-Circuit Television - vilket kort och gott kan översättas till övervakningskameror. Vi har lång vana av att installera CCTV hos allt från företag, skolor, fastighetsägare och i exempelvis BRF:er och i offentliga miljöer. Vi hjälper er hela vägen - från att välja rätt utrustning till placering av kamerorna och hela vägen till installation. Behöver ni öka er säkerhet? Välj oss för installation av CCTV! 

Vi ser till att ni följer lagar och regler 

Det finns många fördelar med att installera CCTV - men även en massa saker att tänka på. Man måste följa de lagar och regler som finns vad gäller placeringen av kamerorna, och den enskilde individens integritet får heller aldrig kränkas som en följd av att man spelar in material. 

Det material som spelas in kommer också med väldigt många regler som måste följas - både i hur det får användas och exempelvis hur pass länge det får sparas. Vi har lång vana av rådgivning i dessa frågor och kan hjälpa er att hitta rätt lösning och rätt utrustning för just era unika krav och behov. 

låssmed Stockholm CCTV

Fördelar med CCTV 

Fördelarna med CCTV är, som sagt, många. Rätt använt så handlar det om ett exceptionellt verktyg för att skapa säkerhet. Vi tänkte här nedan rada upp några av de mer uppenbara fördelar som finns - enligt följande: 

  • Avskräckande. CCTV är primärt - och tvärtemot vad många tror - ett preventivt verktyg för att förhindra brott. En tydlig skylt - vilket alltid måste finnas - gör att en tjuv eller en annan brottsling ofta avstår från den tänkta gärningen. 
  • Identifiering. Om så inte är fallet så kan man snabbt och effektivt i efterhand överlämna det inspelade materialet till polisen som kan identifiera gärningsmannen. 
  • Ökad säkerhet. CCTV kan kopplas upp mot andra säkerhetssystem och genom detta ge resoluta ingripanden vid skarpa lägen. Ett pågående inbrott kan ge en snabb utryckning från säkerhetsföretaget man anlitat som företag. 
Välj oss för installation av CCTV